praktijk voor psycho- seksuologische hulpverlening
rader
Info
Klachten & verbeterpunten
Waar mensen met elkaar werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent U het met bepaalde zaken niet eens of bent U ontevreden.
 
Bijvoorbeeld over de hulp die jU krijgt, de bejegening of de rekening. Heeft U vragen, klachten of verbetertips, laat het dan weten! Het houdt me scherp en zo ontstaat de kans om oplossingen te vinden en hulpverlening te verbeteren.
 
Bovendien heeft U als cliënt het recht om een klacht in te dienen. Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Zie voor meer informatie de website van het NIP. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van Klacht&Company via het NIP.
 
Indien U Uw klachten met de klachtenfunctionaris van Klacht&Company wil bespreken kunt u hen mailen via nip@klachtencompany.nl. Zij beschikken ook over een online klachtenformulier welke je bij hen digitaal kan indienen. 
 
Heeft u vragen of klachten  over de ggz? Stichting MIND kan u adviseren, informeren en zo nodig doorverwijzen. 
 
Contact met Uw zorgverzekeraar: U doet er verstandig aan uw polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding U in aanmerking komt. Ik werk als gz-psycholoog in de GGZ, zonder contracten. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
 
Contact
Gezondheidscentrum
"de Schaafdries"
5371 NJ Ravenstein
tel. 06-12860327
Gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum
11-10-2013
Aangesloten bij:
NIP NVVS NVO NIP NVVS NVO
© Copyright 2013 | Petra Tiemessen